زندگی ساده

چیزی شبیه زندگی هر روز از کنار من می گذرد و چقدر تکراریست سهم من از روزهای بلند زندگی

بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست